Brodogradilište Apatin

Brodogradilište Apatin doo je preduzeće sa osnovnom delatnošću izgradnja brodova i plovnih objekata (šifra delatnosti 3011). Preduzeće brodogradilište Apatin je u vlasništvu preduzeća Arsenal-Rem doo Kraljevo.
Poslovni podaci:
Poslovno ime: Brodogradilište Apatin doo Apatin
Adresa: Dunavska obala br.2, Apatin, Srbija
Matični broj: 08027609
PIB: 100965766
Zakonski zastupnik: Mladen Manojlović, direktor