• Home
  • Brodogradilište

Brodogradilište

Brodogradilište Apatin je osnovano 1920.godine. 2019.god je uspešno preuzeto od strane preduzeća Arsenal-Rem doo od kada počinje modernizacija svih kapaciteta brodogradilišta. 
Osnovne deletnosti kojim se brodogradilište bavi su: 
1. Novogradnja čeličnih i aluminijumskih brodova i plovnih objekata 
2. Popravka, rekonstrukcija i modernizacija brodova
Brodogradilište poseduje sinhro lift za brze operacije podizanja i spuštanja brodova,  koji je transfer platformom povezan sa šest hala za gradnju brodova u zatvorenom prostoru. Takođe opremljeno je i drugim halama i pratećom opremom neophodnom za obavljanje svih delatnosti kojima se bavi.
Nalazi se u rukavcu, na levoj obali Dunava zaštićeno od glavnog toka reke na 1401.kilometru Dunava kod grada Apatina, na površini od više od 9 hektara.